Služby

 

Vstupná preventívna prehliadka

Doneste si svoj zdravotný záznam, alebo ho nenoste! Urobíme vám vstupnú prehliadku, zhotovíme RTG na odhalenie skrytých kazov, navrhneme riešenie a postup ošetrenia. Pravidelné kontroly pomôžu predchádzať rozsiahlym kazom a rôznym komplikáciám z toho vznikajúcim ako je liečenie koreňových kanálikov alebo trhanie zubov.

[/vc_column_text] [/vc_tab]

Dentálna hygiena

Vaše čistenie zubov a pravidelná profesionálna starostlivosť  je základom zdravia vašich zubov. Hygienička vás naučí správnu techniku čistenia, vyčistí miesta, ktoré nie sú bežne dostupné pri domácom čistení zubov, odstráni povlaky, zubný kameň, pigmenty  a pacientom s parodontitídou výrazne môže pomôcť v liečbe a spomalení zápalových procesov. Tým, ktorým záleží aj na esteticky pôsobiacom úsmeve s prirodzene svetlou farbou zubov, ponúkame aj techniku profesionálneho alebo domáceho bielenia s individuálne zhotoveným nosičom.

Ošetrenie výplňami – plombovanie

Ošetrenie zubného kazu je najbežnejším výkonom v zubnej ambulancii. A nemusí bolieť. Mieste znecitlivenie vám pomôže prekonať strach z bolesti a výkon nebude nepríjemný. Bohaté spektrum moderných nových kvalitných výplňových materiálov umožní vybrať si medzi nimi ten pravý pre vás, môžete si vybrať finančne dostupnejšiu a osvedčenú amalgámovú klasiku alebo najnovšie kompozitné výplne.

Endodoncia

Nie každý zub, ktorý bolí, musí skončiť vytrhnutý v smetnom koši! Veľmi často sa liečbou koreňových kanálikov zub zachová a plní svoju funkciu ešte veľmi dlho. Snažíme sa zachovať v ústach čo najviac zubov, kým je to možné pomocou moderných techník preparácie a plnenia koreňových kanálov.

Chirurgia

Niekedy naozaj nie je možné zub zachovať v ústach a vtedy prídu na rad kliešte. Bežné extrakcie, a malé chirurgické zásahy, ako npr. ošetrenie sťaženého prerezávania zubov múdrosti,  sa vykonávajú v zubnom kresle. Ak ochorenie vyžaduje riešenie stomatochirugom, odporučíme vám ďalší postup.

Protetika

Ak už došlo k strate zubov, treba nájsť riešenie ako zuby nahradiť. Defektný chrup neplní svoju hlavnú úlohu, odhryzávať a žuvať potravu. V neposlednom rade je aj veľmi často neestetický. Podľa stavu zbytkového chrupu navrhneme možné riešenia, podrobne vysvetlíme jednotlivé možnosti  a v spolupráci s zubným laborantom zhotovíme čo najlepšiu,  funkčne a esteticky vyhovujúcu náhradu.

Fixná protetika         

Ku klasickým riešeniam patrí predovšetkým kovokeramická korunka/mostík. Kovokeramická korunka je individuálne zhotovené opláštenie zuba, tak že výsledný tvar funkčne aj esteticky nahrádza zub, pričom je kombináciu kovovej čiapočky a na to napálenej keramiky vo farbe ladiacej k ostatným zubom. Ak nahrádzame chýbajúci zub, zhotovujeme mostík , a to tak že obrúsime zuby susediace s medzerou , na tieto sa zhotoví korunka a medzi korunkami je premostenie, tzv. medzičlen, ktorým sa nahradí chýbajúci zub. Výsledný efekt by mal tiež funkčne aj esteticky nahradiť chýbajúci zub, ideálne tak, že laik nespozná zásah zubára.

fixna protetika

Nové technológie vylepšujú estetiku aj kvalitu fixných prác. Pri kovokeramických prácach môže byť kovová konštrukcia za studena frézovaná, čo je výhodné hlavne pri rozsiahlych rekonštrukciách.   Estetika je zas vylepšená pri zhotovení celokeramických koruniek. Laborant na čiapočku z čistej keramiky nanáša ďalšie vrstvy keramických hmôt a individuálne ich dotvorí do tvaru a farby ladiacim s ostatnými zubami, pričom prirodzenosť im dodáva z hĺbky vychádzajúca farba.

Snímateľné protézy

Snímateľné protézy zhotovujeme vtedy, ak už fixné práce nie je možné pre rozsiahly defekt chrupu zhotoviť. Ak je zachovaný chrup aspoň čiastočne, zhotovujeme čiastočné snímateľné protézy pri ktorých tiež existuje niekoľko možností  v závislosti od stavu zbytkového chrupu .

Jednoduchá čiastočná snímateľná náhrada so sponami

fixna protetika  

Skeleta

fixna protetika

Čiastočná snímateľná náhrada z flexibilnej živice

Výhodou tohto typu snímacej práce  je vysoká estetika, spony vyzerajú prirodzene, nie sú na prvý pohľad viditeľné.

Fixná náhrada v kombinácii so snímateľnou náhradou kde sú namiesto spon, zásuvné spoje

Pri takejto náhrade je zachovaná vysoká estetika aj pri vyberacej náhrade. Prakticky nie je viditeľný prechod medzi fixnou časťou ( mostíkom) a snímateľnou časťou ( protézou).

fixna protetika

Celková snímateľná náhrada upevnená zásuvnými spojmi do koreňov

Bežná snímateľná protéza je upevnená do zachovaných  koreňov zubov. Upevnenie sprostredkuje tzv. zásuvný spoj. Jeho jedna časť je súčasťou protézy a druhá je nacementovaná do ošetreného koreňa. Pri vyberaní protézky z úst treba vyvinúť miernu silu, pri nasadzovaní protézky počuť tiché cvaknutie.

fixna protetika

Celková snímateľná náhrada ak došlo k postupnej strate všetkých zubov aj koreňov

fixna protetika

[/vc_tabs] [/vc_column]
[/vc_row]

  • menamel