Upozorňujeme pacientov, že každý pacient, vrátane detí,  bude pred ošetrením otestovaný antigénovým testom a o tomto testovaní mu vydáme potvrdenie, platné aj pre účely kontroly v rámci celoplošného skríningu a celoplošného testovania. Neakceptujeme potrvrdenia o testovaní z iných odberných miest vykonané v iný deň ako v deň ošetrenia, akceptujeme  iba potvrednie o prekonanom ochorení v posledných 3 mesiacoch a negatívny PCR test nie strarší ako 24 hod. 

Test môže byť spoplatnený rozdielom ceny medzi nákupom materiálu a cenou materiálu hradeného zo zdravotného poistenia. V prípade zabezpečenia testov z VUC alebo iných zdrojov a nedôjde k zvýšeným materiálovým nákladom nebudeme testovanie spoplatňovať. Testovanie uskutočňujeme len pre účely zubného ošetrenia a nie je určené pre verejnosť.

Účelom testovania je zníženie rizika ohrozenia personálu a ostatných pacientov a zachovanie schopnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

ORDINUJEME IBA V AMBULANCII V ŽILINE! OBE TF: ČÍSLA SÚ PLATNÉ!

Zubná ambulancia obnovuje svoju prevádzku od 1.6. 2020 za sprísnených hygienických podmienok.

  1. Do budovy a priestorov čakárne vstupuje len pacient bez sprievodu, s výnimkou detí do 18 rokov. Deti vstupujú len s jedným zákonným zástupcom.
  2. Pri otváraní bránky rešpektujte pokyny sestry, môže vás vyzvať, aby ste počkali v záhrade, kým budete môcť vstúpiť do budovy.
  3. Pred vstupom do budovy si VYDEZINFIKUJTE RUKY . Ak máte rukavice, VYDEZIFIKUJTE SI RUKAVICE! Rukavice chránia vás, ale nechránia ostatných pred prenosom infekcie zvonka. Ak chcete, môžete použiť na prekrytie očí dioptrické alebo iné okuliare.
  4. Po vydezinfikovaní rúk vypíšte formulár a dotazník. Dotazník môžete vyplniť aj online doma či v ambulancii na tomto odkaze.
  5. S vypísaným formulárom na pokyn sestry môžete vstúpiť do priestorov čakárne.
  6. Vstup do priestorov len v RÚŠKE s prekrytým NOSOM aj ÚSTAMI. Rúšku si zložíte v ambulancii a ODLOŽÍTE na nato určené miesto.
  7. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam ( plošná dezinfekcia plôch , používanie jednorázového spotrebného materiálu, sterilizácia násadcov a nástrojov, sterilizácia vzduchu uzavretým germicídnym žiaričom, sterilizácia vzduchu ozónovým generátorom) existuje pri ošetrení riziko prenosu nákazy kvapôčkovou infekciou, preto vstup do priestorov a ošetrenie, každý podstupuje na vlastné riziko.

PROSÍME VÁS O TRPEZLIVOSŤ A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU