Výpis z dokumentácie vydávame na základe úplne vypísaného výmenného lístka vydaného novým lekárom (osobné údaje). Na počkanie vydáme výpis len po telefonickom dohovore. Bez telefonického dohovoru nebudeme výpis poskytovať na počkanie, ale najskôr nasledujúci pracovný deň. Najneskôr do siedmych dní.

Dna 18.11.2022 zubná ambulancia neordinuje. Bolestivé stavy ošetrí Zubná pohotovosť na ul. J . Milca v poobednajších hodinách v čase prevádzky zubnej pohotovosti.

Upozorňujeme pacientov , že vzhľadom na vysokú infekčnosť variantu Delta Coronavírusu spôsobujúceho ochorenie Covid19 testujeme všetkých pacientov pred ošetrením vrátane detí s výnimkou tých, ktorí su minimálne 2 krát zaočkovaní a súčasne v posledných 2 mesiacoch prekonali ochorenie. Neakceptujeme testy od iných poskytovateľov ani samotestovanie. Testovanie je bezplatné 2 krát za mesiac. V prípade, že s testovaním nesúhlasite, môžeme Vás preobjednať na obdobie marec – apríl, keď predpokladáme zlepšenie epidemiologickej situácie. V prípade nutnosti akútneho ošetrenia, je takéto ošetrenie možné na záver pracovnej doby v ochranných pracovných prostriedkoch chrániacich personál ( overal, štít, FFP3 respirátor) za príplatok 70 Eur.

 

Ďakujeme za pochopenie a Vašu trpezlivosť!

 

 

 

Po príchode nového zubného lekára do zdravotného strediska v Belej pacienti nie sú povinný zmeniť lekára. Naďalej môžu navštevovať našu ambulanciu v Žiline ako doteraz. Novému lekárovi vzniká pridelením obvodu povinnosť vziať pacienta do starostlivosti, ale pacient na základe slobodnej voľby lekára nemusí chodiť na ošetrenie iba k lekárovi, ktorému bol pridelený podľa miesta bydliska.

 

 

Test môže byť spoplatnený rozdielom ceny medzi nákupom materiálu a cenou materiálu hradeného zo zdravotného poistenia. V prípade zabezpečenia testov z VUC alebo iných zdrojov a nedôjde k zvýšeným materiálovým nákladom nebudeme testovanie spoplatňovať. Testovanie uskutočňujeme len pre účely zubného ošetrenia.

Účelom testovania je zníženie rizika ohrozenia personálu a ostatných pacientov a zachovanie schopnosti poskytovať zdravotnú starostlivosť.

Ďakujeme za spoluprácu.

 

ORDINUJEME IBA V AMBULANCII V ŽILINE! OBE TF: ČÍSLA SÚ PLATNÉ!

Zubná ambulancia obnovuje svoju prevádzku od 1.6. 2020 za sprísnených hygienických podmienok.

  1. Do budovy a priestorov čakárne vstupuje len pacient bez sprievodu, s výnimkou detí do 18 rokov. Deti vstupujú len s jedným zákonným zástupcom.
  2. Pri otváraní bránky rešpektujte pokyny sestry, môže vás vyzvať, aby ste počkali v záhrade, kým budete môcť vstúpiť do budovy.
  3. Pred vstupom do budovy si VYDEZINFIKUJTE RUKY . Ak máte rukavice, VYDEZIFIKUJTE SI RUKAVICE! Rukavice chránia vás, ale nechránia ostatných pred prenosom infekcie zvonka. Ak chcete, môžete použiť na prekrytie očí dioptrické alebo iné okuliare.
  4. Po vydezinfikovaní rúk vypíšte formulár a dotazník. Dotazník môžete vyplniť aj online doma či v ambulancii na tomto odkaze.
  5. S vypísaným formulárom na pokyn sestry môžete vstúpiť do priestorov čakárne.
  6. Vstup do priestorov len v RÚŠKE s prekrytým NOSOM aj ÚSTAMI. Rúšku si zložíte v ambulancii a ODLOŽÍTE na nato určené miesto.
  7. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam ( plošná dezinfekcia plôch , používanie jednorázového spotrebného materiálu, sterilizácia násadcov a nástrojov, sterilizácia vzduchu uzavretým germicídnym žiaričom, sterilizácia vzduchu ozónovým generátorom) existuje pri ošetrení riziko prenosu nákazy kvapôčkovou infekciou, preto vstup do priestorov a ošetrenie, každý podstupuje na vlastné riziko.

PROSÍME VÁS O TRPEZLIVOSŤ A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU