Dotazník spokojnosti

Dotazník spokojnosti pacientov

Overil si zubný lekár alebo sestra Vašu totožnosť pred začatím vyšetrenia?

Áno Nie Neviem

Hovoril s Vami zubný lekár spôsobom, ktorému ste rozumeli?

Áno Nie Neviem

Bol zubný lekár ochotný odpovedať na Vaše otázky?

Áno Nie Neviem

Boli ste spokojný s podaním informácie o Vašom zdravotnom stave a poskytnutom vyšetrení?

Áno Nie Neviem

Boli ste spokojný s podaním informácie o spôsobe Vašej liečby a s ďalším odporúčaním?

Áno Nie Neviem

Boli ste spokojný so správaním zubný lekára?

Áno Nie Neviem

Boli ste spokojný so správaním sestry?

Áno Nie Neviem

Ako dlho ste čakali na termín vyšetrenia? Bola pre Vás dĺžka čakania na termín vyšetrenia prijateľná?

………………………………….

Áno Nie Neviem

Sú pre Vás ordinačné hodiny ambulancie vyhovujúce?

Áno Nie Neviem

 

Vyplnený dotazník pošlite prosím na adresu: Vajanského 24, 010 01 Žilina

  • menamel