Aktuality

Dovolenka 28.3.2024 a 2.3.2024 vrátane. Bolestivé stavy ošetri Zbná pohotovosť  Žilina ul. J.Milca od 16 do 21. hod

 

 

 

Výpis z dokumentácie vydávame na základe úplne vypísaného výmenného lístka vydaného novým lekárom (osobné údaje). Na počkanie vydáme výpis len po telefonickom dohovore. Bez telefonického dohovoru nebudeme výpis poskytovať na počkanie, ale najskôr nasledujúci pracovný deň. Najneskôr do siedmych dní.

 Vzhľadom na to, že Obec Belá zrušila našej ambulancii

prenájom priestorov, naša zubná ambulancia bude

fungovať iba v priestoroch v Žiline, na ul.Vajanského 24.

Obe tf. čísla ostávajú v platnosti.

 

Po príchode nového zubného lekára do zdravotného strediska v Belej pacienti nie sú povinný zmeniť lekára. Naďalej môžu navštevovať našu ambulanciu v Žiline ako doteraz. Novému lekárovi vzniká pridelením obvodu povinnosť vziať pacienta z jeho obvodu (Belá , Lutiše, Lysica) do starostlivosti, ale pacient na základe slobodnej voľby lekára nemusí chodiť na ošetrenie iba k lekárovi, ktorému bol pridelený podľa miesta bydliska.

 

ORDINUJEME IBA V AMBULANCII V ŽILINE! OBE TF: ČÍSLA SÚ PLATNÉ!

Zubná ambulancia obnovuje svoju prevádzku od 1.6. 2020 za sprísnených hygienických podmienok.

  1. Pred vstupom do budovy si VYDEZINFIKUJTE RUKY . Ak máte rukavice, VYDEZIFIKUJTE SI RUKAVICE! Rukavice chránia vás, ale nechránia ostatných pred prenosom infekcie zvonka. Ak chcete, môžete použiť na prekrytie očí dioptrické alebo iné okuliare.
  2. Po vydezinfikovaní rúk môžte vypísať formulár a dotazník. Dotazník môžete vyplniť aj online doma či v ambulancii na tomto odkaze.
  3. Vstup do priestorov len v RÚŠKE s prekrytým NOSOM aj ÚSTAMI. Rúšku si zložíte v ambulancii a ODLOŽÍTE na nato určené miesto.
  4. Napriek všetkým bezpečnostným opatreniam ( plošná dezinfekcia plôch , používanie jednorázového spotrebného materiálu, sterilizácia násadcov a nástrojov, sterilizácia vzduchu uzavretým germicídnym žiaričom, sterilizácia vzduchu ozónovým generátorom) existuje pri ošetrení riziko prenosu nákazy kvapôčkovou infekciou, preto vstup do priestorov a ošetrenie, každý podstupuje na vlastné riziko.

PROSÍME VÁS O TRPEZLIVOSŤ A TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

  • menamel