Mobilné odberové miesto

MOM zostáva zatiaľ v prevádzke v obmedzenýchprevádzkových hodinách Pondelok-Piadok od 8.00-9.00 na objednanie na www.objednatvysetrenie.sk , vyhľadať MOM Malá Praha. Pri príchode sa ohláste  v zubnej ambulancii.

Vzhľadom na to, že Ministerstvo zdravotníctva nefinancuje prevádzku MOM

od 1.7.2021, bude testovanie spoplatnené, cena 1 testu je 15 Eur vrátane vydania certifikátu v požadovanom jazyku ( anglicky, nemecky, slovensky) alebo potvrdenia vami doneseného certifikátu alebo zaslaním SMS.Info a tf. objednanie na 041/381 03 36

Verejné parkovanie na Kollárovej ulici ( ulica rovnobežná s Vajanského ulicou smerom do mesta) a na Ulici Juraja Slottu. Na Vajanského a Daxnerovej ulici len rezidentské parkovanie, ktoré stráži nielen MP, ale aj občianski aktivisti.

                   Dodržujte odstupy 2 m!

Rúšku si dajte dole až pred odberom a po odbere si ju znova

nasaďte! Zákaz fajčiť!!!!

Pred odberom si vyfúkajte nos a potom si vydezinfikujte ruky!

  • menamel